Biolight behandling

image

Biolight behandling av ett fult sår där häst fastnat i hagen. Första bilden innan behandling.
image

Bild två efter en behandling.
image
Bild tre eftet ytterligare en behandling.
image
Sista behandlingen var såret nästan helt läkt.
image