Moxa

image

Att använda sig av moxning i behandlingen har många fördelar och är nära förknippat med nålbehandlingen i akupunktur.
Det värmer, cirkulerar och skingrar stagnation.
Man kan både behandla och förebygga sjukdomar, kroppens motståndskraft stärks och patogener elimineras.
Moxastaven som är gjord av örter tänds på och man värmer dom punkter man anser behöver behandlas.
Energi tillförs.
Man brukar se fort hur djuren uppskattar detta.