Varför är dom 5 elementen så viktiga i en TCM behandling?

Varje element är kopplat till en årstid, och varje årstid är kopplat till ett organ i kroppen.

Detta gör det mycket viktigt i en TCM diagnos. Det är också viktigt och att stärka respektive organ inför ” sin ” årstid för att det ska kunna utföra sitt arbete och hålla kroppen frisk.

Varje organ har också ett ” hjälp ”organ och för att det ena organet ska ge det andra näring måste det cirkulera i rätt riktning. när det cirkulerar i fel riktning blir kroppen sjuk.

Dom 5 elementen är :

Vatten- som är kopplat till Njurarna och dess ” hjälporgan ”är Urinblåsan. Njurarna är ett mycket viktigt organ som lätt ta ” stryk ” av stress både mentalt och fysiskt och gör att individen åldras snabbare. Fel mat, kyla, hormonella obalanser, gifter, virus m,m kan störa balansen i Njurarna. I Njurarna lagras essenser som styr tillväxten och är roten till liv. Essenserna bedömer kroppens styrka och motståndskraft till sjukdomar.  Starka Njurar =långt liv. Svaga Njurar kan leda till ryggproblem, knäproblem, öron problem, astma, m,m. I sin rätta rörelseriktning ger dom också energi till andra organ. Kan Njurarnas essenser inte nära Njurarna så kan Njurarna inte heller ge näring åt nästa organ. Inför vintern är det viktigt att stärka Njurarna och hålla dom varma.

Trä – är kopplat till Levern och dess ” hjälporgan ” är Gallblåsan. Leverns ansvara för att cirkulationen ska fungera, om det är stopp någonstans blir kroppen sjuk och kan inte ge näring till övriga organ som i sin tur får problem. Levern ansvarar för kroppens avgiftningsprocess och lagrar blod som den sedan cirkulerar runt till dom andra organen. Om cirkulationen inte fungerar som den ska kan symtom som stel och svaghet uppkomma, ömma muskler och senor samt sköra klor/hovar, ilska och matsmältningsproblem m,m uppkomma. Man kan ofta höra ljudliga suckar. Gallblåsan i detta fall står för omdöme medans Levern ser till så saker händer. Även i detta fall har andra organ inverkan på Levern och tvärtom. Det är som att lägga ett pussel i en behandling.

Eld – Hjärtat, vår närvaro. Hjärtats ” hjälporgan ” är Tunntarmen.  Avgörandet för ett tillfrisknande avgörs av hjärtats närvaro, eller vårt sanna jag. Alla har väll hört , ingen hemma, eller sett den tomma blicken. Hjärtat kontrollerar blodet i vår blodådror och håller jämn värme i händer och fötter. Kraftiga svettningar kan vara ett tecken på obalans, orolighet men lika väl överdriven glädje, kurrande mage och buksmärtor. Hjärtat påverkas lätt av obalanser som man i första anblicken tror är kopplat till ett annan organ. Hjärtat och Tunntarmen avgör vad som är bra för kroppen. Många sjukdomstillstånd stör hjärtat så man även kan behöva harmonisera detta i en behandling.

Mjälte – Mjälten och magen är så nära kopplade tillvarandra så det är svårt att skilja dom åt. I magen kommer maten in som sedan ska spridas av mjälten och ge näring till övriga organ. Mjälten har en större betydelse än vi tror. Mjälten håller alla organ och känslor på plats. En obalans i Mjälten kan ställa till stora problem som övervikt, undervikt, fukt i kroppen, grubbel och psykiska problem, tandköttsproblem, prolapser och en rad obehag.

Lungan – Lungans ” hjälporgan ” är Tjocktarmen. I Lungan styrs hela vårt immunförsvar och Lungan ansvara för huden och slemhinnorna. den fungerar som ett slags försvar. En av lungans viktiga funktioner är att skicka energi till Njurarna. Om det uppstår en obalans i Lungan eller Tjocktarmen kan man se exem, torr hy, klåda, hosta, astma, sorg m,m.

I jobbet som en TCM akupunktör har dom 5 elementen och deras rörelse stor betydelse för att kunna sätta in rätt behandling. det är också viktigt att stärka men hjälp av nålar, moxa , rätt kost, balans mellan arbete och vila. Genom att ha förståelse för vikten av de 5 elementen och dess rörelse kan vi hjälpa kroppen att hålla sig frisk och leva längre.