Öronakupunktör på människor.

Nu har jag glädjen att meddela att jag kan ta emot människor med öronakupunktur som behandlingsmetod. Information om hur mycket fantastiskt man kan behandla med öronakupunktur kan ni innom kort läsa på hemsidan.