Höstens organ.

Enligt traditionell kinesisk medicin så är varje årstid kopplat till ett organ och obalanser i det aktuelle organet kan tydligt ses när just den årstiden kommer. Det är också bra att stärka just det organet som hör till årstiden.

Lungan och tjocktarmen är höstens organ.

Lungan är det känsliga organet och har en viktig roll i att kordinera Qi. Lungan hjälper bla mjälten att lyfta matens essenser uppåt till lungan som sedan inleder sin distribution till hela kroppen. Lungan hjälper oxå mjälten att få ner avfall till tjocktarmen och hjälper njurarnas Yang ” ånga” kroppsvätskor uppåt.

Om lungans Qi inte kan gå neråt kan man se symtom som tryck över bröstet, hosta, slembildning, ödem, problem med blåsan m.m.

Om spridningen inte fungera kan man få sämre hår kvalité , man svettas för mycket eller för lite, känslig för förkylningar och allergi.

Förstoppning kan beror på att lungans Qi är svag.

Svag röst kan beror på att lungans Qi är svag och luftvägsinfektioner m.m.

Man kan se på huden om lungan är i obalans likaså kan oro, sorg och skuldkänslor tyda på obalans i lungan.

Har man också problem med att man vaknar varje natt mellan 3-5 kan det vara lungan/ tjocktarmen som är i obalans.

Hösten löv som faller för att så småningom ge plats till nytt och friskt är ungefär som vår kropp. Det är nu vi ska rensa ut dålig energi, gammalt skrot för att kroppen ska kunna ta upp ny näring.

Det är nu vi ska stärka lunga och tjocktarmen.

Två bra sätt att göra detta är bla att göra en grundrening med örter och att få akupunktur.

Hos mig på animabalans kan man både få öronakupunktur för att stärka lungan och tjocktarmen och även få gå på en grundrening skur med örter. ❤️