Akupunktur

Akupunktur är en mycket gammal läkekonst som är självklar i öst. I Kina använder minst hälften av alla djurkliniker akupunktur som daglig behandlingsmetod. Både i USA, Australien och övriga Europa är akupunktur utbrett och erkänt av så väl veterinärer som alternativterapeuter.

Hur fungerar då akupunktur?

I kroppen finns något som heter meridianer. Man kan föreställa sig meridianerna som ett nät i kroppen likt vägar i en stad där energin/trafiken flödar och varje meridian har en station/organ. Flödet/trafiken måste flöda annars uppstår problem/sjukdomar. Genom att ge akupunktur kan man hålla energiflödet/trafiken flytande och man löser upp blockeringar. Energiflödet påverkas av många olika saker som tex stress, mat, trauman, ålder, träning, miljö m,m. Därför är det även viktigt hur individen lever och vad den äter m,m. Man ser alltid till helheten mellan kroppen, sinnet och själen. Att behandla förebyggande hjälper kroppen och organen att hålla en jämn balans och ett fritt flöde av det vi kallar Qi vår livsenergi. Inom TCM handlar det om ett holistiskt helhetstänk där man ofta också sätter in kinesiska örter, ser över mat och miljö, moxa.

Jag är utbildad inom TCVM ( Traditionel Kinesisk veterinär medicin) där vi alltid försöker hitta och behandlar orsaken till det uppkomna symtomet. Det skiljer sig från den västerländska akupunkturen där man symtom behandlar. Det är bara en TCM akupunktör ( österländsk) som har denna utbildning. Några ex där akupunktur kan hjälpa

 • muskler / ledbesvär
 • hormonella problem ( skendräktighet)
 • ryggproblem( muskler, leder)
 • hud och päls problem
 • ödem/ gallor
 • inflammationer
 • smärta
 • mentala problem( stress, rädsla)
 • hältor
 • senskador
 • luftvägsproblem
 • eksem / allergi
 • sårläkning
 • Problem med mage och tarm
 • nedsatt immunförsvar
 • Epilepsi
 • Hot-spot
 • Ögon-öronproblem
 • Uvi, inkontinens
 • Jag behandlar ej dräktiga djur

I korta drag kan man säga att vi löser upp blockeringar, återskapa balansen och stärker organen. Det är oxå viktigt att förebygga i syfte att behålla ett fritt flöde och en jämn balans och där med en friskare och spänstigare kropp. En behandling tar olika lång tid och olika många gånger beroende på problem och hur länge individen gått med det. Vid akuta / allvarliga tillstånd ska alltid veterinär kontaktas först.

image

Så här kan det se ut om ett muskelområde är helt stagnerat. Djur är mycket tacksamma att behandla och brukar svara fort på behandlingen. Karenstid inför tävling och utställning 96 timmars för häst och 7 dagar för hund.

hundakupunktör

hästakupunltör.jpg

Öronakupunktur.

Öronakupunktur har använts under tusentals år, i vårt land är vi mest bekanta med den som används som komplement på olika behandlingshem, kriminalvårdsanstalter och missbruksenheter dom sk NADA punkterna.

Flera studier har gjorts av socialstyrelsen och kriminalvårdsstyrelsen och visar god effekt vid abstinens.

Skillnaden på TCM öronakupunktur är att man jobbar Holistiskt och med att förebygga och balansera obalanser som skapar sjukdomar samt ge smärtlindring. Förutom att behandla med NADA punkterna kan man också diagnostisera obalanser i ett organ och behandla där eller behandla en kroppsdel. All diagnostik inom TCM går ut på att hitta stagnationer och obalanser.

En del problem som kan behandlas med öronakupunktur är-

 • Trötthet/nedstämdhet
 • Beroendeproblematik
 • Skelett/ muskelproblem
 • Olika former av smärta
 • Hormonella problem
 • Stärka immunförsvaret
 • Tics/fobier.
 • Mag/Tarmproblem,
 • Sömnproblem
 • Hjälp vid rökavvänjning
 • Över/ underfunktion i sköldkörteln m.m
 • Jag behandlar ej gravida

Vid nålrädsla finns frö/kulplåster som jag även använder vid långtidsbehandling

öronakupuntur.jpg