Integretespolicy

Integritetspolicy – GDPR Uppdaterades 27/5 2018

Jag på animabalans värnar om din integritet. Här förklarar jag hur jag hanterar dina uppgifter enligt aktuell lagstiftning. Det är viktigt att du tar del av denna information för att förstå hur jag behandlar dina uppgifter för att du ska känna dig trygg. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta mig via uppgifterna längst ned på denna sida.

Ansvarig för personuppgifterna .Jag på animabalans orgnr: 671126330801 , Marielundsgård 6 ,37333 Nättraby är ansvarig för behandling av kunders personuppgifter. Personuppgifter jag behandlar
– Namn
– Personnummer
– Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post, adress)
– Kön
– Ålder
– Bostadsort
– Information om varor och/eller tjänster som du har besökt och intresserat dig av på animabalans.se genom sökningar och klick
– Korrespondens om våra produkter och tjänster

Ändamål att behandla uppgifter
Jag behandlar uppgifter för att kunna hantera bokning av tjänster såsom kurser /events och behandlingar för att lagligt kunna fullgöra tjänsteavtalet. Jag behandlar uppgifter för att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser såsom exempelvis bokföringslagen, penningtvättslagen och regler för produktansvar och säkerhet. Jag behandlar uppgifterna för berättigat intresse då behandlingen är nödvändig för att tillgodose animabalans och mina kunders intresse att utvärdera, utveckla och förbättra mina produkter, tjänster och system. Också för att kunderna ska kunna delta i tävlingar och events samt kundservice-ärenden.

Lagringsperiod. Jag lagrar uppgifterna så länge kunden är aktiv hos animabalans. En kund räknas som inaktiv efter 36 månader av uteblivet köp eller kontakt. Vissa uppgifter lagras längre pga bokföringslagen. Du kan när som helst hör av dig till mig om du önskar att jag tar bort dina uppgifter. Vi skyddar dina uppgifter. Jag vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs eller att obehöriga kommer åt dem. Mina rutiner förändras i enlighet med att teknik förbättras. Animabalans säljer ej dina uppgifter vidare. Dina rättigheter Du har rätt att få information om vilka personuppgifter jag behandlar om dig. Du har rätt att begära ändring om jag har felaktiga personuppgifter. Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter och rätt att invända mot min behandling av dina personuppgifter. Dock är viss behandling av mig berättigad enlig tex bokföringslagen som jag måste följa, dvs jag måste enligt lag spara vissa personuppgifter. Dessa kan du inte begära radering för. Om du har synpunkter eller klagomål på min integritetspolicy kontaktar du mig enligt uppgifter längst ner på denna sida.

Användning av Cookies
animabalans använder cookies (en textfil bestående av siffor och bokstäver som skickas från min webbserver till din webbläsare) . Jag använder cookies för att leverera skräddarsydda och smidiga upplevelser för kunden på min hemsida. Du har möjlighet att styra användning och omfattning av cookies genom att gå till inställningar i din webbläsare. Ändring av denna integritetspolicy

Animabalans förbehåller sig rätten att ändra i denna integritetspolicy. Information om detta kommuniceras i via nyhetsbrev. Du ser enkelt när policyn senast uppdaterades högst upp på denna sida.

Kontaktuppgifter animabalans
Eva Hall Marielundsgård 6 37333 Nättraby 0737070887