Koppning

Koppning är en behandlingsmetod där man använder sig av runda koppar ( jag använder silikon) . I kopparna bildas ett vakum som främja blod och lymfsystem. Det blir en djupare behandling av muskler och bindväv än massage. Koppningens funktion är att värma och främja ett fritt flöde av Qi och blod.

Hur går det till? –

Efter man smörjt in det berörda området med olja kan man antingen genom att föra kopparna över området massera eller ” suger man fast kopporna på det aktuella området för att öka cirkulationen.

När används koppning?

 • Idrottsskador ( i OS i simning var det många som använt sig av koppning)
 • PMS
 • Frusen axel
 • Ryggproblem
 • Dålig blodcirkulation
 • Minska svullnad och värk
 • Återhämtning efter fysisk aktivitet
 • Öka lymfflödet
 • Cellulitbehandling
 • ischias
 • Kosmetiskt m.m