Öronakupunktur

Öronakupunktur har använts under tusentals år. I vårt land är vi mest bekanta med den som används som komplement inom kriminalvårdsanstalter och missbruksenheten dom så kallade NADA punkterna.

Flera studier har gjorts av Socialstyrelsen och Kriminalvårdsstyrelsen och visar god effekt vid abstinens.

Skillnaden på TCM öronakupunktur är att man jobbar holistiskt och med att förebygga och balansera upp obalanser som i sin tur kan utveckla sjukdomar, samt ge smärtlindring.

Förutom att behandla med NADA punkter kan man också diagnostisera obalanser i ett organ och behandla där eller behandla en kroppsdel.

All diagnostik inom TCM går ut på att hitta stagnationer och obalanser och lösa upp och balansera.

En del problem som kan behandlas:

 • Trötthet/nedstämdhet
 • Mag/tarmproblem
 • Hormonella problem
 • Tics/fobier
 • Sömn/ångest
 • Över/underfunktion i sköldkörtel
 • Olika former av smärta
 • Beroendeproblematik
 • Skelett/muskler
 • Stärka immunsystemet
 • Hjälp vid rökavvänjning

Jag behandlar ej gravida.

En behandling går till som så att man kommer till mig, vi diskuterar vilka promlem man har. Jag kolla vilka aktiva punkter jag hittar i örat . Du får liggar med nålar i örat ca 20 minuter. Därefter sätter jag långtidsplåster, antingen med frö i eller med små nålar. Dessa får man gå hem med och sedan behöver vi ses efter ca tre veckor igen.